uvedenie priestorov do prevádzky
Povinnosť podnikateľov a právnických osôb Povinnosťou všetkých podnikateľov a právnických osôb je mať uvedenie priestorov do prevádzky pre priestory kde zamestnanci vykonávajú činnosť, alebo kde sa zdržujú. Túto povinnosť podnikateľom a právnickým […]

Uvedenie priestorov do prevádzky
školenie BOZP
Ako zachovať vážnosť školenia a skrotiť „hrdinskú“ mentalitu jednotlivcov? Pokiaľ ide o „hrdinskú“ mentalitu všetci sme počuli ako niektorí hovoria napríklad: „Išiel som touto cestou toľkokrát, že ju môžem prejsť so zatvorenými očami.“ […]

Školenie BOZP a zvládanie „hrdinskej“ mentality


Lekársky posudok
Lekársky posudok Jednou zo základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na […]

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácuŠkolenia BOZP
Školenia BOZP sú povinnosťou zamestnávateľa Školenia BOZP (oboznamovanie) zamestnancov predstavuje povinnosť zamestnávateľa, ktorá je nevyhnutným predpokladom, aby zamestnanec vykonával prácu bezpečne, dodržiaval právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany […]

Školenia BOZP si vo svojej firme môžte robiť aj sami


pracovná zdravotná služba
Na napísanie tohoto článku ma inšpirovala skutočnosť, že veľmi málo ľudí tuší čo to vlastne je Pracovná zdravotná služba,  hoci je zákonom povinná pre všetkých zamestnávateľov a tiež SZČO podobne ako […]

Pracovná zdravotná služba – čo to je očami laika


V tomto článku by som chcel zhrnúť základné info o lekárskych prehliadkach, ktoré sa vykonávajú u zamestnancov pracujúcich so zobrazovacou jednotkou. Poďme pekne po poriadku a pozrime sa na to aké existujú lekárske prehliadky […]

Lekárske prehliadky u zamestnancov pracujúcich s počítačomNedávno som riešil u klienta problém, keď si jeho zamestnanec začal nárokovať preplatenie okuliarov. Veľmi ošemetná situácia pre PZSku, no bez diskusie treba zostať objektívny. Má teda zamestnanec nárok na […]

Musí zamestnávateľ preplatiť zamestnancom okuliare?


BOZP principy
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a pracovných podmienok u slovenských zamestnávateľov stagnuje. Táto situácia je odrazom súčasnej ekonomickej situácie, ale tiež nesprávnej organizácie práce zamestnávateľov a neplnenia povinností […]

Bezpečnosť práce znamená základ úspešného riadenia


Novela zákona 355/2007 platná od 1.12.2017 zakazuje bezpečnostným technikom alebo BTS naďalej zabezpečovať služby pracovnej zdravotnej služby.  Tu sú najdôležitejšie zmeny v bodoch: pre 1. kategóriu prác je potrebný iba […]

Pozor zmena zákona 355/2007 o Pracovnej zdravotnej službe