elektronicke hlasenie

Elektronické hlásenie kategórie 2 – nová povinnosť zamestnávateľov


Všetci zamestnávatelia majú povinnosť najneskôr do 30. Júna 2019 nahlásiť Úradu verejného zdravotníctva počty zamestnancov zaradených do 2. kategórie práce čo predstavuje miernu záťaž.

Do ktorej kategórie sú vaši zamestnanci zaradení určuje pracovná zdravotná služba. Aby bolo zaradenie opodstatnené, musí byť o zaradení zamestnancov do 2. kategórie prác vypracovaný posudok o riziku.

Ako správne vypĺňať elektronické hlásenie sa dozviete v tomto videu:

Usmernenie ÚVZ SR k vypĺňaniu elektronického hlásenie nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Usmernenie_k_formularu_Oznamovanie_kategorie_prace_2.pdf

V prípade, že potrebujete vypracovať elektronické hlásenie, či vypracovanie posudku o riziku neváhajte nás kontaktovať kliknutím SEM.

Please follow and like us: