elektronicke hlasenie

Elektronické hlásenie kategórie 2 – nová povinnosť zamestnávateľov


Elektronické hlásenie – do kedy podať?

Všetci zamestnávatelia majú povinnosť najneskôr do 30. Júna 2019 nahlásiť zaslaním elektronického formulára Úradu verejného zdravotníctva počty zamestnancov zaradených do 2. kategórie práce čo predstavuje miernu záťaž.

Kto má povinnosť podávať elektronické hlásenie?

Sú to všetky právnické subjekty a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú niekoho v zamestnaneckom pomere. Zákon nerozlišuje typ pracovného pomeru a tým pádom sa vzťahuje na trvalý pracovný pomer, skrátený úväzok či dohodu o vykonaní práce. Hlásia sa iba zamestnanci zaradení do 2. kategórie prác z hľadiska pracovných rizík.

Ako viem v ktorej kategórií sú zaradení moji zamestnanci?

o ktorej kategórie sú vaši zamestnanci zaradení určuje pracovná zdravotná služba. Aby bolo zaradenie opodstatnené, musí byť o zaradení zamestnancov do 2. kategórie prác vypracovaný posudok o riziku. Tento dokument tiež vypracuje pracovná zdravotná služba.

Pracovnú zdravotnú službu mi zabezpečuje bezpečnostný technik. Stačí to?

Od Novembra 2017 už pracovnú zdravotnú službu nemôžu vykonávať bezpečnostní technici, ale výhradne pracovná zdravotná služba. Mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu je povinný každý zamestnávateľ, tak ako v prípade povinnosti elektronického hlásenia kategórie 2 na základe zákona 355/2007 Z.z.

Ako správne vypĺňať elektronické hlásenie sa dozviete v tomto videu:


Usmernenie ÚVZSR k vypĺňaniu elektronického hlásenia nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Usmernenie_k_formularu_Oznamovanie_kategorie_prace_2.pdf


Please follow and like us:
error