Pozor zmena zákona 355/2007 o Pracovnej zdravotnej službe


Novela zákona 355/2007 platná od 1.12.2017 zakazuje bezpečnostným technikom alebo BTS naďalej zabezpečovať služby pracovnej zdravotnej služby. 

Tu sú najdôležitejšie zmeny v bodoch:

  • pre 1. kategóriu prác je potrebný iba vstupný audit a posúdenie rizika (jednorázovo a potom pri zmene podmienok)
  • pre 2. kategóriu prác sa audit vyžaduje raz za 18. mesiacov
  • pre 1. a 2. kategóriu prác zabezpečuje PZS – samostatne verejný zdravotník, zdravotnícki pracovníci v tíme PZS, samostatne lekár so špecializáciou
  • zmena obsahu lekárskeho posudku na prácu
  • elektronicky oznámiť ku koncu roka RUVZ informácie o zamestnancoch zaradených do 2. kategórie prác
Please follow and like us: