PZS


Zabezpečujeme pracovnú zdravotnú službu (PZS) pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie na území celej Slovenskej republiky. Ide hlavne o dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov a zabezpečenie vstupných a periodických lekárskych prehliadok.

Výkon činností PZS je na základe zákona č. 355/2007 Z. z., § 30aa ods. 2 písm. d).

Naše služby rozdeľujeme nasledovne: